wypełnij
ankietę

1. Dane osobowe

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

2. Dane teleadresowe

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Adres email

3. Ankieta zawodowa

Wykształcenie (szkoła, rok ukończenia)

Obecne miejsce zatrudnienia (adres, stanowisko, data zatrudnienia)

Nazwa działalności i NIP na który może zostać zawarta umowa franczyzowa

(opcjonalnie)

Przeważający rodzaj działalności w zgodzie z PKD

(opcjonalnie)

Czy posiada Pan/Pani doświadczenie w zarządzaniu ludźmi (jeśli tak, to jakie?)

Czy posiada Pan/Pani doświadczenie związane z branżą gastronomiczną?

Czy prowadzenie BERLIN DONER KEBAP ma być Pana/Pani jedynym, czy dodatkowym zajęciem?

Źródła finansowania zamierzonej inwestycji w restaurację BERLIN DONER KEBAP (minimum 300.000 zł)

Środki własne

Zdolność kredytowa

Zdolność leasingowa

Ilość potrzebnego czasu na zgromadzenie przez Pana/Panią potrzebnego kapitału (w miesiącach)

Czy jest Pan/Pani gotów/gotowa zmienić miejsce zamieszkania?

Tak

Nie

Czy był/ła Pan/Pani kiedykolwiek skazany/a wyrokiem sądowym?

Tak

Nie

Czy posiada Pan/Pani prawo jazdy kategorii B?

Tak

Nie

Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o możliwości franczyzy?

Czy zna Pan/Pani jakieś oddziały sieci BERLIN DONER KEBAP (jeśli tak, to jakie)?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższej Aplikacji Franczyzobiorcy przez MORE Sławomir Rogowski z siedzibą w Mierzynie (72-006) przy ul. Mierzyńskiej 17-18, NIP 855-144-82-26, REGON franczyza@berlindonerkebap.pl, w celu mojej weryfikacji pod kątem spełniania wymagań stawianych wobec Franczyzobiorców sieci Berlin Döner Kebap, oraz rozpoznania niniejszej Aplikacji poprzez wdrożenie i kontynuowanie procedur franczyzowych, przez czas niezbędny do zamknięcia procedur rozpatrzenia niniejszej Aplikacji. Podanie danych w powyższych celach jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu rozparzenia niniejszej aplikacji. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez link w otrzymanej wiadomości email bądź poprzez kontakt: franczyza@berlindonerkebap.pl. Twoje dane będą przetwarzane do chwili cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem i może skutkować pozostawieniem niniejszej Aplikacji bez rozpoznania. Masz prawo żądać od MORE Sławomira Rogowskiego dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. W razie zastrzeżeń co do przetwarzania danych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższej Aplikacji Franczyzobiorcy przez MORE Sławomir Rogowski z siedzibą w Mierzynie (72-006) przy ul. Mierzyńskiej 17-18, NIP 855-144-82-26, REGON franczyza@berlindonerkebap.pl przez okres 5 lat na poczet poszukiwania przez MORE Sławomira Rogowskiego Franczyzobiorców sieci Berlin Döner Kebap pod przyszłe lokalizacje (lokale gastronomiczne sieci Berlin Döner Kebap) na terenie Polski lub za granicą. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez link w otrzymanej wiadomości email bądź poprzez kontakt: franczyza@berlindonerkebap.pl. Twoje dane będą przetwarzane do chwili cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem i może skutkować pozostawieniem niniejszej Aplikacji bez rozpoznania. Masz prawo żądać od MORE Sławomira Rogowskiego dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. W razie zastrzeżeń co do przetwarzania danych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.