wypełnij
ankietę

1. Dane osobowe

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

2. Dane teleadresowe

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Adres email

3. Ankieta zawodowa

Wykształcenie (szkoła, rok ukończenia)

Obecne miejsce zatrudnienia (adres, stanowisko, data zatrudnienia)

Nazwa działalności i NIP na który może zostać zawarta umowa franczyzowa

(opcjonalnie)

Przeważający rodzaj działalności w zgodzie z PKD

(opcjonalnie)

Czy posiada Pan/Pani doświadczenie w zarządzaniu ludźmi (jeśli tak, to jakie?)

Czy posiada Pan/Pani doświadczenie związane z branżą gastronomiczną?

Czy prowadzenie BERLIN DONER KEBAP ma być Pana/Pani jedynym, czy dodatkowym zajęciem?

Źródła finansowania zamierzonej inwestycji w restaurację BERLIN DONER KEBAP (minimum 300.000 zł)

Środki własne

Zdolność kredytowa

Zdolność leasingowa

Ilość potrzebnego czasu na zgromadzenie przez Pana/Panią potrzebnego kapitału (w miesiącach)

Czy jest Pan/Pani gotów/gotowa zmienić miejsce zamieszkania?

Tak

Nie

Czy był/ła Pan/Pani kiedykolwiek skazany/a wyrokiem sądowym?

Tak

Nie

Czy posiada Pan/Pani prawo jazdy kategorii B?

Tak

Nie

Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o możliwości franczyzy?

Czy zna Pan/Pani jakieś oddziały sieci BERLIN DONER KEBAP (jeśli tak, to jakie)?